Voluit leven

Ons animatieteam bestaat uit ergotherapeuten en animatiedeskundigen. Hun opdracht bestaat erin om het welzijn van onze bewoners te bevorderen en van ons “huis” een echte “thuis” te maken.

Bewoners worden gerespecteerd en zij kunnen participeren in de mate waarin ze dat zelf wensen. Belangrijk is dat niemand zich verplicht voelt en dat u enkel doet wat u leuk vindt.

Dagelijks zorgen onze zorgverleners voor een afwisselende en leuke dagbesteding. Samen met de bewoners zoeken ze permanent naar aangename en interessante activiteiten die hen echt boeien. Naast een aantal grotere events, werken ze ook specifieke zaken voor kleinere doelgroepen uit, waarbij nu eens het geheugen, dan weer het sociale of de motoriek gestimuleerd worden.

Naast de georganiseerde activiteiten kan er altijd een praatje gemaakt worden met de andere bewoners in de tuin, op het terras of in het Grand Café, of een kaartje gelegd worden met andere bewoners in de ontspanningsruimte.