Personen met dementie

Personen met dementie hebben nood aan een aangepaste leefomgeving.

In Ravelijn hebben we bewust voor 4 kleinschalige leefgroepen gekozen. Een extra troef is de “dwaaltuin” en de veilige dakterrassen waar de personen met dementie en hun bezoek kunnen genieten van de buitenomgeving.

Omdat iedereen uniek is, stemmen we de geboden zorg af op de gewoontes, wensen, noden en mogelijkheden van elke persoon met dementie. We hanteren een belevingsgerichte omgang en trachten ervoor te zorgen dat men zich gerespecteerd, veilig en geborgen voelt.

Omdat het niet altijd evident is om de beleving van de bewoner met dementie te begrijpen, scholen we onze medewerkers regelmatig bij. Wij ijveren actief voor een fixatie-arm beleid en proberen de leefomgeving zo comfortabel mogelijk te maken.

Meer informatie kan u ook vinden op www.dementie.be