Opnameprocedure

Aanvraag

Bent u geïnteresseerd in een verblijf in ons woonzorgcentrum, dan kunt u met ons contact opnemen op het nummer 011/30.52.30 of via email. U kunt uw inschrijvingsformulier ook via e-mail of per post versturen.

Een multidisciplinair team behandelt elke aanvraag voor opname. Wij kunnen echter niet aan elke aanvraag een gunstig gevolg geven. Wij baseren ons op de administratieve, sociale en medische gegevens van de kandidaat-bewoner. Stuur ons daarom alle benodigde informatie door.

Voorwaarden

We kunnen u op de wachtlijst plaatsen indien u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • 65 jaar of ouder zijn. Indien u jonger bent dan 65 en een constante zorgbehoefte heeft, kan wel een uitzondering aangevraagd worden.
  • Een volledig medisch dossier voorleggen dat o.a. de algemene gezondheidstoestand en de te volgen medicatie bevat.
  • Een positief advies ontvangen van onze opnamedienst.

Wachtlijst

Bij de evaluatie van de aanvraag tot opname houden wij rekening met de graad van zorgbehoevendheid van de kandidaat-bewoner, met de hoogdringendheid van een eventuele opname en met de chronologische volgorde op de wachtlijst.

Opnameovereenkomst

Voor de opname ondertekenen wij een schriftelijke opnameovereenkomst met de kandidaat-bewoner of met de persoon die gemachtigd is om in zijn naam en voor zijn rekening te handelen. Deze overeenkomst bevat onder andere de financiële voorwaarden en het interne huisreglement.